E-mail disclaimer

Ez az üzenet kizárólag csak a címzett alanynak vagy a címzett személynek szól, és olyan információkat tartalmazhat, amelyek bizalmasak vagy kiváltságosak. Ha nem Ön a megjelölt címzett, vagy nem munkavállaló illetve nem olyan személy, aki felelős az üzenet kézbesítéséért a kijelölt címzettnek, akkor Ön nem jogosult olvasni, nyomtatni, tárolni, másolni vagy terjeszteni ezt az üzenetet vagy annak egy részeit. Ha ezt az üzenetet hibásan kapta meg, akkor kérjük, hogy erről azonnal értesítsen bennünket a privacy@statech.cz címen, és törölje az üzenet elektronikus fájljait. Ilyen esetben az üzenet papír másolatait is semmisítse meg.

Annak ellenére, hogy a STATECH s.r.o. víruskereső programokkal rutinszerűen ellenőrzi a kimenő és a bejövő leveleket, javasoljuk a címzettnek, hogy a jelen emailt és mellékleteit saját víruskereső programmal is ellenőrizze. A STATECH s.r.o. semmilyen körülmények között nem garantálja a jelen e-mail vagy mellékletei vírusmentességét, és nem vállal semmilyen felelősséget sem azokra a biztonsági problémákra, amelyek a különböző rendszerekben az üzenet továbbítása közben bekövetkezhetnek.

Az internetes adatátvitelek alapvetően bizonytalanok, ezért a STATECH s.r.o. nem garantálhatja az e közleményben szereplő információk helyességét vagy teljességét az átvétel időpontjában.

Köszönjük!